ELEVATORS

Bottleneck Drill Pipe

 • 2-7/8" 150 ton
 • 2-7/8" 250 ton
 • 3-1/2" 150 ton
 • 3-1/2" 250 ton
 • 4" 250 ton
 • 4" 350 ton

Slip Type

 • MYT (40 ton) 1" thru 2-7/8"
 • YT (75 ton) 1" thru 3-1/2"
 • HYT (150 ton) 2-3/8" thru 3-1/2"
 • YC (75 ton) 3-1/2" thru 7"
 • HYC (150 ton) 3-1/2" thru 7-5/8"

Square Shoulder

 • 2-3/8" thru 2-7/8"
 • 3-1/2" thru 4-1/2"